กิจกรรม

13 July 2021

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการสะพานข้ามปากคลองตากวน

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการสะพานข้ามปากคลองตากวน ภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว : กิจกรรมศึกษาจัดทำแผนแม่บท และสำรวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2)


อ่านต่อ
13 July 2021

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการถนนหาดแหลมแม่พิมพ์

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการถนนหาดแหลมแม่พิมพ์ ภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว : กิจกรรมศึกษาจัดทำแผนแม่บท และสำรวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2)


อ่านต่อ
13 July 2021

เข้าพบนายขรรค์ไชย แดนพิชิตโชค หัวหน้าฝ่ายรังวัดที่ดิน และนายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

เข้าพบนายขรรค์ไชย แดนพิชิตโชค หัวหน้าฝ่ายรังวัดที่ดิน และนายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง เพื่อประสานงานเรื่องรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบในโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว : กิจกรรมศึกษาจัดทำแผนแม่บท และสำรวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2)


อ่านต่อ
12 July 2021

ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และสั่นสะเทือน สะพานข้ามปากคลองตากวน ฤดูฝน (ครั้งที่ 2)

ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และสั่นสะเทือน สะพานข้ามปากคลองตากวน ฤดูฝน (ครั้งที่ 2) ในโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว : กิจกรรมศึกษาจัดทำแผนแม่บทและสำรวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2)


อ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา

นวัตกรรมบูรณาการระดับสากลวิสาหกิจวาทกรรมจริยธรรม โลกาภิวัฒน์สุขภาวะพัฒนาสนธิกำลังเป้าหมายก้าวหน้า เทคโนโลยีจิตวิญญาณวิสัยทัศน์เอสเอ็มอีบูรณาการกระแสล้ำสมัย จัดการวิสัยทัศน์เป้าหมายระดับสากลโลกาภิวัฒน์สนธิกำลัง มุ่งมั่นเอสเอ็มอีจัดการพลเมืองพันธกิจวิสัยทัศน์ผสมผสานเป้าหมาย ระดับสากลโลกาภิวัฒน์ก้าวหน้าเอสเอ็มอีสนธิกำลังบูรณาการ เทคโนโลยีผสมผสานประชารัฐพลเมืองมุ่งมั่นสุขภาวะจิตวิญญาณจริยธรรมโลกาภิวัฒน์ สนธิกำลังมุ่งมั่นระดับสากลกระแสอาเซียนจริยธรรมสตาร์ทอัพ สร้างสรรค์นวัตกรรมจิตวิญญาณวาทกรรมบูรณาการพัฒนา พันธกิจสุขภาวะมุ่งมั่นพลเมืองจิตวิญญาณอาเซียนวาทกรรม

เกี่ยวกับเรา

นวัตกรรมบูรณาการระดับสากลวิสาหกิจวาทกรรมจริยธรรม โลกาภิวัฒน์สุขภาวะพัฒนาสนธิกำลังเป้าหมายก้าวหน้า เทคโนโลยีจิตวิญญาณวิสัยทัศน์เอสเอ็มอีบูรณาการกระแสล้ำสมัย จัดการวิสัยทัศน์เป้าหมายระดับสากลโลกาภิวัฒน์สนธิกำลัง มุ่งมั่นเอสเอ็มอีจัดการพลเมืองพันธกิจวิสัยทัศน์ผสมผสานเป้าหมาย ระดับสากลโลกาภิวัฒน์ก้าวหน้าเอสเอ็มอีสนธิกำลังบูรณาการ เทคโนโลยีผสมผสานประชารัฐพลเมืองมุ่งมั่นสุขภาวะจิตวิญญาณจริยธรรมโลกาภิวัฒน์ สนธิกำลังมุ่งมั่นระดับสากลกระแสอาเซียนจริยธรรมสตาร์ทอัพ สร้างสรรค์นวัตกรรมจิตวิญญาณวาทกรรมบูรณาการพัฒนา พันธกิจสุขภาวะมุ่งมั่นพลเมืองจิตวิญญาณอาเซียนวาทกรรม